KORONAVIRUS

Pokud máte jakékoliv příznaky nemoci, před navštívením naší ordinaci prosím volejte.

Pokud chcete přeobjednat plánované návštěvy, prosím také volejte.

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. 

Důležitá telefonní čísla:

  1. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Středočeského kraje -

Infolinka 771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00.
V provozu je také linka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od 7:00 do 16:00.

Na tyto linky, prosíme, neposílejte sms.

V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty

https://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html

Na hygienickou stanici prosím nechoďte osobně.

  2.     INFOLINKA - KORONAVIRUS - 1212

Na této lince vám zodpoví veškeré vaše dotazy, odkáží vás na příslušná střediska, telefonujete s pověřenými operátory, ne s lékaři.

Linky 112 a 155 nechte prosím pro akutní případy způsobené nejen koronavirovou infekcí.

Další informace naleznete v SEKCI KORONAVIRUS.

DOPORUČENÍ OČKOVÁNÍ

Stanovisko České vakcinologické společnosti:

1. Žádná očkovací látka nechrání proti nemoci COVID-19 a ani nezvyšuje riziko vzniku této nemoci.

2. Očkovací látky nepoškozují imunitní systém. Naopak velmi cíleně jej stimulují k obraně proti některým závažným a život ohrožujícím infekčním onemocněním.

3. Některá očkování u starších dětí a dospělých lze odložit, vždy po předchozí konzultaci s registrujícím lékařem. Odklad některých vakcín v těchto věkových kategoriích o týdny až měsíce představuje jen minimální riziko. Důvodem tohoto doporučení je snížení kontaktu lidí se zdravotnickými zařízeními (zdravotníky a dalšími pacienty) a tím snížení možnosti přenosu nemoci COVID-19.

4. Česká vakcinologická společnost doporučuje neodkládat očkování především u kojenců a batolat. Benefit očkování v těchto věkových kategoriích převyšuje riziko přenosu infekce v očkujících zdravotnických zařízeních. Při odložení očkování se zvyšuje riziko závažného onemocnění pro dítě a při poklesu proočkovanosti existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle. Při každé návštěvě lékaře by měly být podány všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů. Samostatné podávání jednotlivých vakcín zbytečně zvyšuje potřebu návštěv zdravotnického zařízení, což není za současné epidemiologické situace žádoucí.

5. Česká vakcinologická společnost doporučuje respektovat doporučení registrujícího lékaře. Výše uvedená všeobecná doporučení se nemohou vztahovat na každou jednotlivou situaci a především rizikoví pacienti mohou vyžadovat individuální přístup tak, aby pro ně bylo riziko infekčních onemocnění minimalizováno.

Výbor České vakcinologické společnosti, 30. března 2020

Celé znění naleznete zde: https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/vyjadreniceskevakcinologickespolecnostiprotisk_covid.pdf

Důležité odkazy: 

https://youtu.be/Q06SePHkxxc

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

www.koronavirus.mzcr.cz

www.okoronaviru.cz