Výběrové řízení

Výběrové řízení na rezidenční místo 01.07.2020

MUDr. Elsa Zemánková, praktická lékařka pro děti a dorost

Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov

Výběrové řízení na rezidenční místo

 • V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb. vyhlašuji výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru Pediatrie 2020

Lhůta pro podání přihlášek : 18.9.2020

Místo pro podání přihlášek: Benešov, Malé náměstí 1700

telefon: 317725165, e-mail: elsa.zemankova@mybox.cz

Přílohy:

Kriteria pro hodnocení uchazeče:

 • Zájem o práci v oboru Pediatrie 1 - 10 bodů
 • Zájem o výkon povolání v daném regionu 1 - 10 bodů
 • Předpoklady a znalosti důležité z hlediska Pediatrie 1 - 10 bodů
 • Komunikační schopnosti 1 - 10 bodů

Způsob hodnocení

 • Podprůměrné 1 - 3 bod
 • Průměrné 4 - 6 bodů
 • Nadprůměrné 7 - 10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů¨

Seznam dokladů, které musí být přiloženy k přihlášce:

 1. Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
 2. Osobní dotazník rezidenta
 3. Potvrzení o zařazení do oboru Pediatrie ( nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 4. Kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti ( pokud ji uchazeč získal)
 5. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ( ne starší 3 měsíců)
 6. Výpis z rejstříku trestů ( ne starší tří měsíců)
 7. Přehled odborné praxe

V Benešově dne: 1.7.2020

Formuláře k vyplnění ke stažení zde: https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rezidencni-mista-2020_19495_4102_3.html